BẢNG GIÁ CƯỚC

14/03/2019 11:05

Giá cước vận chuyển hàng

25$ cho kg đầu tiên, 7$ cho 0.5kg tiếp theo. (1.1kg tính là 1.5kg, 2.6kg tính là 3kg).

Thời gian nhận hàng 4 đến 7 ngày làm việc tính từ khi hàng về đến kho của chúng tôi tại Los Angeles.

Giá cước mua hộ hàng

10$ cho kg đầu tiên, 6$ cho 0.5kg tiếp theo. (1.1kg tính là 1.5kg, 2.6kg tính là 3kg).

5% phí dịch vụ dựa trên giá trị hàng hóa (tối thiểu 10$).

Thời gian nhận hàng 4 đến 7 ngày làm việc tính từ khi hàng về đến kho của chúng tôi tại Los Angeles.